Công văn mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 31
  • Hôm nay: 1471
  • Tháng hiện tại: 41992
  • Tổng lượt truy cập: 5695688

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường chúng tôi, các bạn biết trường chúng tôi thông qua phương tiện nào ?

Google

Facebook

Người thân, đồng nghiệp

Phương tiện khác

Kế hoạch tổ chức kì thi HKII năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: Thứ năm - 02/04/2015 10:59 - Người đăng bài viết: Đào Văn Hường
Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của bậc học THCS - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông; Thực hiện công văn số 1048/SGDĐT–GDTrH ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học 2014 – 2015; Thực hiện công văn số 41/PGD&ĐT của Phòng GD và ĐT Lâm Đồng ngày 17 tháng 03 năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức ôn tập và kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2014 – 2015, trường THCS DTNT Đam Rông hướng dẫn việc tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học 2014 - 2015 như sau
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PT DTNT ĐAM RÔNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:       /KHCM - DTNT
KẾ HOẠCH
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2014– 2015
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
Những thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để quản lí giáo dục nhà trường đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của trường, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra  để nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu.
2.1. Công tác tổ chức ôn tập.
2.1.1. Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc hoàn thành chương trình học kỳ II theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo viên và chỉ đạo giáo viên ôn tập thi học kỳ II.
Đối với các bộ môn còn chậm chương trình, các giáo viên cần dạy bù cho kịp sau đó tiến hành ôn tập. Lưu ý không được cắt xén chương trình đã qui định.
2.1.2. Tổ chuyên môn, giáo viên chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT. Nội dung ôn tập cần bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.1.3 Trường tổ chức ôn tập tập trung đối với các bộ môn. Ngoài ra, giáo viên bộ môn cần tự sắp xếp ôn tập cho học sinh. Lưu ý, không ôn tập những nội dung đã được điều chỉnh “không dạy” hoặc “đọc thêm” đã nêu tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2.1.4. Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, các giáo viên nghiên cứu kỹ về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm phù hợp với yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá đã được tập huấn đầu năm. Đề kiểm tra cần đảm bảo cơ cấu điểm ở 3 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Với các bài kiểm tra cuối học kỳ, dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II.
1. Nội dung kiểm tra:
Đối với các nội dung các môn học được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm” trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9  năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, yêu cầu không ra đề kiểm tra học kì I với những nội dung này.
- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình môn học học kỳ II. Tuy nhiên ở các bộ môn vẫn có những kiến thức liên thong trước đó.
- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định.
- Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng ra đề mở nhằm phát triển tư duy tổng hợp, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.
2. Phân công ra đề  kiểm tra:
Sờ GD&ĐT ra đề kiểm tra ở 3 môn lớp 9: Toán, Ngữ văn, Anh
           Phòng GD&ĐT Đam Rông ra đề thi học kì ở  ba môn cho khối 6, 7, 8 : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.(Yêu cầu tổ trưởng của ba tổ CM  phân công giáo viên phụ trách ra 01 bộ đề Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8,  gửi về PHT theo địa chỉ mail: tienhungpht.dtntdamrong@lamdong.edu.vn. Hạn nộp chậm nhất là ngày 12 tháng 4 năm 2015 để chuyên môn chuyển Phòng Giáo dục tham khảo trong quá trình ra đề thi).
          - Đối với bộ môn: TD, Nhạc, Họa, tin học, CN 6 giáo viên phụ trách bộ môn tự chủ động ra đề có duyệt của chuyên môn và tổ chức cho học sinh thi vào  tuần 34 (từ ngày 13/ 4 đến ngày 18/ 4)
- Đối với ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh được tổ chức thi trong tuần 35 (từ ngày 20/4 đến ngày 22/4/ 2015)
- Đối với các môn còn lại của các khối lớp các giáo viên phụ trách bộ môn có kế hoạch ôn tập, tự ra đề có duyệt của TTCM và chuyên môn trong tuần 35 và tổ chức thi tập trung vào đầu tuần 36 (ngày 27 và ngày 28/ 4/ 2015) theo kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của  Sở Giáo dục.
Thời lượng bài thi là 45 phút; các môn có phần thi trắc nghiệm khách quan và tự luận có thể là 3: 7, 4: 6 hoặc 5: 5 theo biên bản thống nhất sau tập huấn chuyên môn đầu năm.
Đối với môn có 2 giáo viên cùng dạy trở lên, tổ trưởng phân công giáo viên ra đề. Tổ trưởng có trách nhiệm tổ chức duyệt đề trước khi nộp đề thi cho lãnh đạo trường, lãnh đạo trừơng trực tiếp duyệt đề.
          3. Cấu trúc đề  kiểm tra các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh:
+ Khối 9:
-  Môn Ngữ văn, thời lượng 120 phút.
- Môn Toán, thời lượng 120 phút.
- Môn Tiếng Anh,  thời lượng 60 phút.
+ Khối 6, 7, 8:
          - Môn Ngữ văn (Thời lượng 90 phút): Đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm (30%) và tự luận (70%).
          - Môn Toán (Thời lượng 90 phút): Tự luận với nhiều bài tập nhỏ.
          - Môn Tiếng Anh (Thời lượng 45 phút): Theo cấu trúc đề kiểm tra 1 tiết.
          4. Một số yêu cầu khác cần lưu  ý khi ra đề:
           - Các đề kiểm tra chất lượng phải gắn với yêu cầu đổi mới về kiểm tra và đánh giá và căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng của các môn học.
- Đề kiểm tra nên có cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Tỷ lệ phân bổ giữa hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan có thể thay đổi theo đặc thù của từng môn, tỷ lệ điểm thích hợp giữa hai dạng trắc nghiệm khách quan và tự luận có thể là 3:7, 4:6 hoặc 5:5. Riêng môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học cần chú ý tổ chức kiểm tra thực hành  theo yêu cầu cụ thể của chương trình (nếu có).
5. Lịch kiểm tra chất lượng Học kỳ II:
Ngày
 
Buổi Môn  Thời gian
mở đề
Thời gian
làm bài
20/4/2015
(Thứ Hai)
Sáng Ngữ văn 6 8h00 90 phút
Ngữ văn 9 8h00 120 phút
 
Chiều
Tiếng Anh 6 14h00 45 phút
Tiếng Anh 9 14h00 60 phút
21/4/2015
(Thứ Ba)
Sáng Toán 6 8h00 90 phút
Toán 9 8h00 120 phút
Chiều Toán 7,8 14h00 90 phút
22/4/2015
(Thứ Tư)
Sáng Ngữ văn 7,8 8h00 90 phút
Chiều Tiếng Anh 7,8 14h00 45 phút
 
 
Tuần 35
Ngày
Buổi Môn Khối lớp Thời gian vào lớp Thời gian mở đề Thời gian
làm bài
27/4/ 2015
(Thứ hai)
Sáng Sinh 6, 7, 8, 9 7h35 7h45 45 phút
Địa 8h45 45 phút
Chiều Công nghệ 7, 8, 9  
13h50
14h 00 45 phút
Hóa 8, 9 15h 00 45 phút
28/4/2015
(Thứ ba)
Sáng Vật lí 6, 7, 8, 9  
7h35
7h45 45 phút
GDCD 6, 7, 8, 9 8h45 45 phút
Chiều Lịch sử 6, 7, 8, 9 13h50 14h00 45 phút
 
6. Lịch giao nhận đề thi và in sao đề thi
 6.1. Giao nhận đề kiểm tra:
         Thời gian giao nhận đề thi: Đồng chí Nguyễn Thị Thiện nhận giấy giới thiệu từ cô Nhung, về phòng GD&ĐT nhận đề thi K 6, 7, 8, 9 vào buổi sáng ngày 17/4/2015. 
         Môn tiếng Anh học sinh làm bài trực tiếp trên giấy, còn môn Toán và Ngữ văn các đơn vị trường học chuẩn bị giấy thi cho học sinh, môn Tiếng Anh lớp 9 làm theo hình thức trắc nghiệm khách quan, vì vậy các GV Tiếng Anh thông báo cho học sinh mang bút chì để tô khi làm bài.
         6.2. Tổ chức in sao đề kiểm tra:
       8h, ngày 18/4/2015: Thành lập tổ in sao và tổ chức in sao đề ( Đc Đặng Tiến Hưng, Nguyễn Hữu Hanh, Ngô Thị Tuyết Nhung). Việc tiếp nhận, bảo quản, in sao… phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật. Tổ chức in sao  theo các quy định về sao in đề thi (có quyết định thành lập tổ in sao,  có các biên bản làm việc như  biên bản mở đề, biên bản phân công từ khi sao in đến khi kết thúc...).
         6.3. Tổ chức coi thi, chấm thi :
Việc tổ chức kiểm tra, coi thi phải tiến hành chu đáo, nghiêm túc, đúng thời gian.
Sắp xếp danh sách học sinh dự thi theo A,B,C; bố trí số học sinh trong một phòng thi hợp lý để đảm bảo tính khách quan, hiệu quả.
Tổ chức rọc phách và phân công chấm thi các môn do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề, các bài thi phải do 02 giảm khảo chấm và đối chiếu thống nhất điểm.
6.4. Báo cáo thống kê học kỳ II:
 Báo cáo điểm thi, điểm trung bình các môn và thống kê học lực và hạnh kiểm của học sinh toàn trường, số liệu học sinh bỏ học theo mẫu Phòng Giáo dục cung cấp.              
Các tổ trưởng tổng hợp nộp báo cáo về nhà trường trước ngày 06/ 5/ 2015 qua địa chỉ mail của trường.
  Trên đây là kế hoạch kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2014 – 2015 của trường THCS DTNT huyện Đam Rông. Các Tổ trưởng chuyên môn triển khai đến tất cả giáo viên nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng; (B/c)
- Các tổ chuyên môn; (T/h)
- Lưu VT.
 
 
 
 
K/T. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đặng Tiến Hưng
 

Nguồn tin: dtntdamrong.edu.vn