Công văn mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 109
  • Tháng hiện tại: 33718
  • Tổng lượt truy cập: 5582857

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường chúng tôi, các bạn biết trường chúng tôi thông qua phương tiện nào ?

Google

Facebook

Người thân, đồng nghiệp

Phương tiện khác

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Đăng lúc: Thứ tư - 09/12/2015 08:31 - Người đăng bài viết: Đào Văn Hường
Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016; Thực hiện công văn số Số: 3739/SGDĐT – GDTrH, ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở GD và ĐT Lâm Đồng hướng dẫn tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016;
SỞ GD&ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN ĐAM RÔNG
 
   
Số:03/KHCM-DTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   
Đam Rông, ngày 08  tháng 12  năm 2015
  KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học 2015- 2016

 
Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016;
Thực hiện công văn số Số: 3739/SGDĐT – GDTrH, ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở GD và ĐT Lâm Đồng  hướng dẫn tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016;
Thực hiện công văn số 238/PGD&ĐT của Phòng GD & ĐT Lâm Đồng ngày 30 tháng 11 năm 2015 về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I  năm học 2015 – 2016, trường THCS DTNT Đam Rông hướng dẫn việc tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2015 - 2016 như sau:
I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
Những thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của trường, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra  để nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu
2.1. Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc hoàn thành chương trình học kỳ I theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo viên và chỉ đạo giáo viên ôn tập thi học kỳ I.
Đối với các bộ môn còn chậm chương trình, các giáo viên cần dạy bù sau đó tiến hành ôn tập. Lưu ý không được cắt xén chương trình đã qui định.
        2.2. Các tổ trưởng hoặc nhóm trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học thuộc chương trình học kỳ I, công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông, công văn số 1028/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 26/9/2011 V/v Hướng dẫn thực hiện chỉnh nội dung dạy học, để xây dựng đề cương, hướng dẫn và tổ chức ôn tập cho học sinh trước khi tổ chức kiểm tra học kỳ I.
2.3. Trường tổ chức ôn tập tập trung đối với các bộ môn. Ngoài ra, giáo viên bộ môn cần tự sắp xếp ôn tập cho học sinh. Lưu ý, không ôn tập những nội dung đã được điều chỉnh “không dạy” hoặc “đọc thêm” đã nêu tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2.4. Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, các giáo viên nghiên cứu kỹ về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm phù hợp với yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá. Đề kiểm tra cần đảm bảo cơ cấu điểm ở 3 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng theo đúng hướng dẫn đã thống nhất đầu năm của PGD&ĐT. (dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo.)
II. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ
1. Nội dung kiểm tra:
- Nội dung kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng đặc biệt phải hướng đến kiểm tra đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các nội dung các môn học được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm” trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9  năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, yêu cầu không ra đề kiểm tra học kì I với những nội dung này.
- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình môn học học kỳ I.
- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định.
- Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng ra đề mở nhằm phát triển tư duy tổng hợp, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.
2. Phân công ra đề  kiểm tra:
- Sở Giáo dục và đào tạo ra đề kiểm tra 3 môn lớp 9: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
          -  Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra 3 môn lớp 6, 7, 8 : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
          - Đối với bộ môn: TD, Nhạc, Họa, TH tin học, CN 6: giáo viên phụ trách bộ môn tự chủ động ra đề có duyệt của chuyên môn và tổ chức cho học sinh thi trong tuần 16 và đầu tuần 17.
- Đối với các môn còn lại của các khối lớp các giáo viên phụ trách bộ môn có kế hoạch ôn tập, tự ra đề có duyệt của TTCM và chuyên môn trong tuần 16 và tổ chức thi tập trung trong tuần 17 theo kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của Sở Giáo dục.
Thời lượng bài thi là 45 phút; các môn có phần thi trắc nghiệm khách quan và tự luận có thể là 3:7, 4:6 hoặc 5:5 theo biên bản thống nhất sau tập huấn chuyên môn đầu năm.
Đối với môn có 2 giáo viên cùng dạy trở lên, tổ trưởng phân công giáo viên ra đề. Tổ trưởng có trách nhiệm tổ chức duyệt đề trước khi nộp đề thi cho lãnh đạo trường, lãnh đạo trừơng trực tiếp duyệt đề.
          3. Cấu trúc đề  kiểm tra các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh:
- Khối 9:
-  Môn Ngữ văn (Thời lượng 120 phút): Đề kiểm tra theo hình thức tự luận.
- Môn Toán (Thời lượng 120 phút): Đề kiểm tra theo hình thức tự luận.
- Môn Tiếng Anh (Thời lượng 60 phút): Đề kiểm tra  hình thức trắc nghiệm  - Khối 6,7,8:
          - Môn Ngữ văn (Thời lượng 90 phút): Đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm (30%) và tự luận (70%).
          - Môn Toán (Thời lượng 90 phút): Tự luận với nhiều bài tập nhỏ.
          - Môn Tiếng Anh (Thời lượng 45 phút): Theo cấu trúc đề kiểm tra 1 tiết. Khối 6 theo thống nhất chuyên môn đầu năm.
          4. Một số yêu cầu khác cần lưu  ý khi ra đề:
           - Các đề kiểm tra chất lượng phải gắn với yêu cầu đổi mới về kiểm tra và đánh giá và căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng của các môn học.
5. Lịch kiểm tra chất lượng Học kỳ I:
Tuần 17
Ngày
Buổi Môn  Thời gian
mở đề
Thời gian
làm bài
14/12/2015
(Thứ Hai)
Sáng Địa lý 8h 00 45 phút
Lịch sử 9h 00 45 phút
Chiều Tin 14h 00 45 phút  
15/12/2015
(Thứ Ba)
Sáng Sinh học 8h 00 45 phút
Vật Lý 9h 00 45 phút
Chiều GDCD 14h00 45 phút
16/12/2015
(Thứ Tư)
Sáng Hóa 8, 9
 
8h 00
 
45 phút
CN 7,8,9 9h 00 45 phút
       
Tuần 18
(Ngày)
 
Buổi Môn  Thời gian
mở đề
Thời gian
làm bài
21/12/2015
(Thứ Hai)
Sáng Ngữ văn 6 8h00 90 phút
Ngữ văn 9 8h00 120 phút
 
Chiều
Tiếng Anh 6 14h00 45 phút
Tiếng Anh 9 14h00 60 phút
22/12/2015
(Thứ Ba)
Sáng Toán 6 8h00 90 phút
Toán 9 8h00 120 phút
Chiều Toán 7,8 14h00 90 phút
23/12/2015
(Thứ Tư)
Sáng Ngữ văn 7,8 8h00 90 phút
Chiều Tiếng Anh 7,8 14h00 45 phút
 
6. Lịch giao nhận đề thi và in sao đề thi
         Thời gian giao nhận đề thi: Đồng chí Lê Thị Hải Hà về phòng GD&ĐT nhận đề thi vào buổi sáng ngày 19 tháng 12 năm 2015 và tổ chức sao in trước ngày 21 tháng 12 năm 2015 (Trừ đề thi lớp 9).
         Môn tiếng Anh học sinh làm bài trực tiếp trên giấy, còn môn Toán và Ngữ văn các nhà trường sẽ chuẩn bị giấy thi cho học sinh
       9h, ngày 19/12/2014: Thành lập tổ in sao và tổ chức in sao đề ( Đc Nguyễn Hữu Hanh, Lê Thị Hải Hà). Việc tiếp nhận, bảo quản, in sao… phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật. Tổ chức in sao  theo các quy định về sao in đề thi (có quyết định thành lập tổ in sao,  có các biên bản làm việc như  biên bản mở đề, biên bản phân công từ khi sao in đến khi kết thúc...).
         7. Tổ chức coi thi:
Việc tổ chức kiểm tra, coi thi phải tiến hành chu đáo, nghiêm túc, đúng thời gian.
8. Báo cáo thống kê học kỳ I:
 Báo cáo điểm thi, điểm trung bình các môn và thống kê học lực và hạnh kiểm của học sinh toàn trường, số liệu học sinh bỏ học theo mẫu Phòng Giáo dục cung cấp.  
Các tổ trưởng tổng hợp nộp báo cáo về nhà trường trước ngày 04/ 1/ 2016 qua địa chỉ mail: huuhanh.dtntdamrong@lamdong.edu.vn   
  Trên đây là kế hoạch kiểm tra chất lượng học kì I năm học 2015 – 2016 của trường PT DTNT huyện Đam Rông. Các Tổ trưởng chuyên môn triển khai đến tất cả giáo viên nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng; (B/c)
- Các tổ chuyên môn; (T/h)
- Lưu VT.
 
 
 
 
K/T. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã kí)
 
 
Nguyễn Hữu Hanh


Nguồn tin: dtntdamrong.edu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết