DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG PT DTNT HUYỆN ĐAM RÔNG

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Đức Anh 02/09/1975 966129119 Hiệu trưởng
2 Đặng Tiến Hưng 19/08/1977 01698465577 Phó hiệu trưởng
3 Nguyễn Hữu Hanh 02/10/1986 01683741472 Phó hiệu trưởng
4 Nguyễn Thị Thiện 06/11/1987 0989834583 Tổ trưởng chuyên môn
5 Trần Thị Bảo Trang 18/12/1987 0972625905 Tổ trưởng chuyên môn
6 Lương Hữu Liêm 13/01/1987 0987521440 Tổ trưởng chuyên môn
7 Nguyễn Văn Thọ 10/08/1986 0916631679 Giáo viên
8 Nguyễn Văn Trọng 15/10/1982 0937627166 Chủ tịch công đoàn
9 Hoàng Trung Kiên 1/10/1978 0919699211 Thanh tra nhân dân
10 Trần Văn Linh 10/04/1987 01685356636 Tổ trưởng chuyên môn
11 Nguyễn Tuấn Thanh 02/11/1984 0978761151 Giáo viên
12 Nguyễn Thị Vinh 15/04/1989 01656213490 Giáo viên
13 Nông Tiến Vấn 20/03/1990 0989253819 Giáo viên
14 Đào Văn Hường 17/08/1989 0977552052 Giáo viên
15 Bùi Thị Như Hoa 03/06/1989 0938143856 Giáo viên
16 Nguyễn Thị Mỹ Dung 07/09/1990 01669691602 Giáo viên
17 Bùi Thị Thu Huyền 23/12/1991 01653110770 Giáo viên
18 Kră Jẵn Phil Lang 15/07/1981 0973472603 Giáo viên
19 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/12/1986 0968149081 Giáo viên
20 Trần Thị Vân 20/11/1991 01668810015 Giáo viên

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 26 giáo viên thuộc 6 tổ
 

Thành viên

Liên kết website