Công văn mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 123
  • Tháng hiện tại: 33732
  • Tổng lượt truy cập: 5582871

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường chúng tôi, các bạn biết trường chúng tôi thông qua phương tiện nào ?

Google

Facebook

Người thân, đồng nghiệp

Phương tiện khác

Kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2015 -2016

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/09/2015 13:17 - Người đăng bài viết: Đào Văn Hường
Thực hiện công văn số 27/KH-PDG&ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông v/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm năm học 2015 - 2016. Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016, trường THCS DTNT huyện Đam Rông lập kế hoạch kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm như sau:
SỞ GD&ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN ĐAM RÔNG
 
   
Số:03/KHCM-DTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   
Đam Rông, ngày 09  tháng 09  năm 2015
  KẾ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2015- 2016
I. Mục đích:
Nhà trường, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được trình độ, năng lực, chất lượng thực chất của học sinh ở các môn cơ bản để có biện pháp quản lý chỉ đạo phù hợp, kịp thời trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
II. Yêu Cầu:
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc khách quan ở các khâu của quá trình tổ chức để việc kiểm tra chất lượng phản ánh thực chất, đặc biệt đối với môn thực hiện kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
- Tránh biểu hiện lệch lạc trong kiểm tra chất lượng đầu năm như không ôn tập cho học sinh chu đáo, coi thi không nghiêm túc.
- Điểm kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm được tính vào cột điểm 15 phút.
III. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC
1. Môn kiểm tra
Môn kiểm tra bắt buộc: Các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh các khối lớp 7,8,9 và Toán, Ngữ văn khối lớp 6. Ngoài ba môn trên, các đơn vị có thể tổ chức kiểm tra thêm một số môn khác. Riêng môn Tiếng Anh lớp 6 không tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm.
2. Hình thức đề kiểm tra và thời lượng: Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày
30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, Phòng giáo dục tổ chức ra đề  kiểm tra chất lượng
đầu năm (thực hiện biên soạn ma trận đề kiểm tra, ra đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng, ra đề bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình).
+ Riêng môn tiếng Anh: Ra đề bằng hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.
+ Phạm vi ra đề kiểm tra : Một số kiến thức cơ bản có tính liên thông đã được học ở những năm học trước và các kiến thức học sinh đã được học đến hết tuần 4 trong năm học 2015 - 2016 trong đó trọng tâm là kiến thức của lớp học ở năm trước liền kề.
+ Thời gian làm bài: Môn tiếng Anh: 45 phút; Môn Toán: 90 phút; Môn Ngữ văn 90 phút.
       3. Thời gian tổ chức kiểm tra:
       Các môn Văn, Toán, Anh sẽ tổ chức kiểm tra ngày 15,16/9/2015. Lịch kiểm tra chất lượng đầu năm học các môn của Phòng ra đề cụ thể như sau.
* Lịch kiểm tra:
   Ngày
 
Buổi Môn Lớp Thời gian
mở đề
Thời gian
làm bài
15/9/2015 Sáng Ngữ văn 6, 9 7h 30 phút 90 phút
Anh 9 9h45 phút 45 phút
Chiều Ngữ văn 7, 8 13h30 phút 90 phút
Anh 7, 8 15h45 phút 45 phút
16/9/2015 Sáng Toán 6, 9 7h30 phút 90 phút
Chiều Toán 7, 8 13h30 phút 90 phút
       4. Tổ chức thực hiện.
       Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra đề khảo sát chất lượng đầu năm đối với 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cho các khối lớp 7, 8, 9 và 02 môn Ngữ văn, Toán  khối lớp 6.
       Nhà trường cử đồng chí Trần Thị Vân về Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận đề thi vào chiều ngày 11 tháng 9 năm 2015; ban hành Quyết định thành lập hội đồng in sao đề thi và tổ chức in sao đề thi đảm bảo nguyên tắc bảo mật và khách quan; quy định thống nhất thời gian giao đề, mở đề và thời điểm tính giờ làm bài.
 
V. Yêu cầu báo cáo:
Giáo viên báo cáo chất lượng của các môn về trường ngày 29 tháng 9 năm 2014. Tổng hợp, thống kê điểm kiểm tra khảo sát chất lượng toàn trường: Đồng chí Nguyễn Hữu Hanh tổng hợp đồng thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9/2015 về địa chỉ mail thcs.damrong@lamdong.edu.vn. Báo cáo gồm có các bảng thống kê kết quả kiểm tra theo từng môn (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) khối 7,8,9 và Toán, Ngữ văn khối 6 (theo mẫu đính kèm; mỗi môn 01 bản riêng để  Phòng Giáo dục – Đào tạo tổng hợp kết quả  theo bộ môn).
 
Trên đây là kế hoạch kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2015 – 2016 của trường PT DTNT huyện Đam Rông. Các Tổ trưởng chuyên môn triển khai đến tất cả giáo viên nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng; (B/c)
- Các tổ chuyên môn; (T/h)
- Lưu VT.
 
 
 
 
K/T. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đặng Tiến Hưng


Nguồn tin: dtntdamrong.edu.vn