THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Văn Thọ Hình đại diện
Ngày sinh: 10/08/1986
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0916631679
Email: nvtho.dtntdamrong@lamdong.edu.
Môn giảng dạy: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Thanh Hóa
Phụ trách: Giảng dạy môn toán
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Toán - Lý - Hóa là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website