THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Lương Hữu Liêm Hình đại diện
Ngày sinh: 13/01/1987
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0987521440
Email: huuliem.dtntdamrong@lamdong.ed
Môn giảng dạy: Toán
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Tri Trung - Phú Xuyên - Hà Nội
Phụ trách: Giảng dạy môn toán
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Toán - Lý - Hóa là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website