THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Thị Thiện Hình đại diện
Ngày sinh: 06/11/1987
Giới tính: Nữ
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại: 0989834583
Email: ntthien.dtntdamrong@lamdong.ed
Môn giảng dạy: Ngữ văn
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Vân Khánh - Hoài Đức - Lâm Hà - Lâm Đồng
Phụ trách: Giảng dạy môn ngữ văn
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn - Sử - GDCD - Cộng nghệ là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website