THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Đức Anh Hình đại diện
Ngày sinh: 02/09/1975
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại: 966129119
Email: nndanh1975@gmail.com
Môn giảng dạy: Toán
Chức vụ: Hiệu trưởng
Chỗ ở hiện tại: P8, Đà Lạt - Lâm Đồng
Quê quán: Hà Nội
Phụ trách: Điều hành chung
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Ban giám hiệu là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website