THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân Hình đại diện
Ngày sinh: 17/12/1986
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0968149081
Email: kimngan.dtntdamrong@lamdong.ed
Môn giảng dạy: Địa lí
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Xã Thái Hòa - Hải Dương
Phụ trách: Giảng dạy môn Địa lý
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Anh - Tin - Địa - Sinh là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website