THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Kră Jẵn Phil Lang Hình đại diện
Ngày sinh: 15/07/1981
Giới tính: Nữ
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại: 0973472603
Email: philang.dtntdamrong@lamdong.ed
Môn giảng dạy: Lịch sử
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Lạc Dương - Lâm Đồng
Phụ trách: Giảng dạy môn Lịch sử
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn - Sử - GDCD - Cộng nghệ là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website