THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Bùi Thị Thu Huyền Hình đại diện
Ngày sinh: 23/12/1991
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 01653110770
Email: buithithuhuyen@gmail.com
Môn giảng dạy: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: La Sơn - Bình Lục - Hà Nam
Phụ trách: Giảng dạy môn ngữ văn
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn - Sử - GDCD - Cộng nghệ là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website