THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Dung Hình đại diện
Ngày sinh: 07/09/1990
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 01669691602
Email: nguyenthimydung0709@gmail.com
Môn giảng dạy: Vật lí
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Phú Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng
Phụ trách: Giảng dạy môn Vật lý
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Toán - Lý - Hóa là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website