THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Bùi Thị Như Hoa Hình đại diện
Ngày sinh: 03/06/1989
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0938143856
Email: nhuhoa.dtntdamrong@lamdong.edu
Môn giảng dạy: Tin học
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Lộc Thành- Bảo lâm- Lâm Đồng
Phụ trách: Giảng dạy môn Tin học
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Anh - Tin - Địa - Sinh là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website