THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Thị Vinh Hình đại diện
Ngày sinh: 15/04/1989
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 01656213490
Email: ntvinh.dtntdamrong@lamdong.edu
Môn giảng dạy: Sinh học
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Tư Nghĩa - Cát Tiên- Lâm Đồng
Phụ trách: Giảng dạy môn Sinh học
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Anh - Tin - Địa - Sinh là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website