THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Trần Văn Linh Hình đại diện
Ngày sinh: 10/04/1987
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại: 01685356636
Email: tranlinh.lamdong@moet.edu.vn
Môn giảng dạy: Thể dục
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Trường Sơn - Nông Cống - Thanh Hóa
Phụ trách: Giảng dạy môn Thể dục
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Thể dục - Nhạc - Họa là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website