THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Hoàng Trung Kiên Hình đại diện
Ngày sinh: 1/10/1978
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại: 0919699211
Email: trungkien.dtntdamrong@lamdong
Môn giảng dạy: Ngữ văn
Chức vụ: Thanh tra nhân dân
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Xã Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An
Phụ trách: Giảng dạy môn ngữ văn
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn - Sử - GDCD - Cộng nghệ là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website