THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Trần Thị Bảo Trang Hình đại diện
Ngày sinh: 18/12/1987
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0972625905
Email: baotrang.dtntdamrong@lamdong.e
Môn giảng dạy: Ngoại ngữ
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Đức Trọng - Lâm Đồng
Phụ trách: Giảng dạy môn Tiếng Anh
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Anh - Tin - Địa - Sinh là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website