THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Trần Thị Vân Hình đại diện
Ngày sinh: 20/11/1991
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 01668810015
Email: tranthivan@gmail.com
Môn giảng dạy: Lịch sử
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Trung Hải Gio Linh Quảng Trị
Phụ trách: Giảng dạy môn Lịch sử
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn - Sử - GDCD - Cộng nghệ là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website