THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Thanh Hình đại diện
Ngày sinh: 02/11/1984
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0978761151
Email: tuanthanh.dtntdamrong@lamdong.
Môn giảng dạy: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Bằng Lăng - Đam Rông - Lâm Đồng
Quê quán: Yên Lạc - Yên Lạc - Thanh Hóa
Phụ trách: Giảng dạy môn Toán
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Toán - Lý - Hóa là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Thành viên

Liên kết website